Tolga kommune Sektor Oppvekst 2022

Generelle søknader - Sektor Oppvekst 2022 - Åpen søknad

Åpen søknad - Sektor Oppvekst 2022

Om tjenesteområdet

Sektor Oppvekst består av Tolga skole og SFO, Tolga Kulturskole, Vingelen oppvekstsenter (skole, barnehage og SFO) og Barnehagene i Tolga.

 

Kort om stillingen

Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved sektor Oppvekst. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet.

 

For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.

 

Særskilte krav tll stillingen

Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.